Få hjælp til at opdage og mærke din medfødte styrke, visdom og mentale sundhed.

Hvad kan en psykoterapeut hjælpe med?

Alle møder udfordringer på livets vej. Nogle sætter dybe spor, og andre er
mere et wake up call til forandring.
Derfor er det helt almindelige mennesker, som går i psykoterapi.

Det kan f.eks. handle om:

 • Stress
 • Tankemylder
 • Konfliktfyldte relationer
 • Skilsmisse
 • Grænsesætning
 • Sygdom
 • Sorg
 • Mindreværd
 • Ensomhed
 • Depression
 • Angst
 • Chok og traumer
 • Mangel på mening
 • Livs-overgange
 • Trang til større selvforståelse

Når du beslutter dig for at starte i terapi, har du allerede åbnet muligheden for et nyt perspektiv og en forandring. Du har signaleret overfor dig selv, at du er vigtig – at der er noget, du gerne vil mærke og forstå.

Humør

Hvordan har du det lige nu?

Du står måske i en situation som føles overvældende.
Eller det kan være, du har en indre uro.
Måske er der noget, du gerne vil væk fra eller har brug for at tage afsked med.
Måske mangler du mening og tilfredsstillelse i din tilværelse.
Eller måske har du en følelse af at gå i ring.

Der er mange ting, du kan lære om dig selv, uanset indholdet i dine udfordringer.

Nogle vil opdage, at svaret på deres længsler og drømme ligger tættere på end forventet - at vejen derhen er overraskende kort.
Nogle har ikke et specifikt problem, men ser selvudvikling som en vedvarende og meningsfuld del af livet.
Nogle opdager, at det, de har drømt om, slet ikke er det, de i virkeligheden har brug for.

I alle tilfælde hjælper det at fortælle om det, der fylder
– uden at blive dømt.
At se din virkelighed i øjnene, at byde den velkommen og turde mærke den.

Mange klienter fortæller at virkeligheden opleves mindre farlig, når de tør bevare kontakten med kroppen og nuet.
Og endnu vigtigere: Den livgivende sideeffekt er, at frygtsomme tanker om fortid og fremtid slipper, helt af sig selv.

"Af hele mit hjerte tak for dig og al din hjælp. Uden den hjælp havde jeg slet ikke opdaget hvem jeg i virkeligheden er!”

Klient

Hvordan kan en psykoterapeut hjælpe?

 • Jeg har viljen og evnen til at forstå og møde dig
 • Jeg er nærværende tilstede
 • Jeg lytter med faglig skarphed og har øje for sammenhænge i det, du fortæller og oplever
 • Jeg bidrager til overblik og peger på en ny forståelse, som tilbyder muligheden for et nyt perspektiv på dit liv
 • Jeg hjælper dig med at mærke din krop og med at oversætte dens budskaber til dig

En terapeut er en slags fødselshjælper, som på én gang følger med og går foran.

Derfor handler du ikke altid i din egen interesse

Uhensigtsmæssige handlemønstre udspiller sig, uden du ved det.

De er ofte skabt før du fik et sprog, og det kan derfor være en skelsættende oplevelse at sætte lys på områder, som før har været mørklagt.

 • Det kan vise sig at de “regler”, du hidtil har levet efter, slet ikke er dine egne.
 • Det kan ske, at en opfattelse, som du har været meget knyttet til, pludselig giver slip på dig, og at de medfølgende begrænsninger opløses uden videre.

Det er vigtigt at opdage, at den måde, vi hver især har indrettet vores verdenssyn på, altid er blevet til ud fra et instinktivt ønske om at overleve. Både i bogstavelig forstand – og i forhold til at blive accepteret ind i den kultur og de fællesskaber, som er til stede fra fødslen. Der har altså altid været en rigtig god grund til dine "strategier" - d.v.s. mening i hver enkelt af de tanker og beslutninger, som har ført til lige præcis det verdenssyn, du har lige nu. At få øje på disse (ofte forældede) strategier betyder, at du får mulighed for at vælge en anden vej.

Hvad kræver psykoterapi af dig?

Det kræver viljen til at lytte fra et åbent sted - og en lille smule mod til at øve sig i noget nyt. Heldigvis vil mod altid vokse frem, når behovet for forandring bliver stort nok.

Hvis du vil, kan vi sammen – i dit tempo – arbejde for at du får det liv, du længes efter.

Hvor langt er et terapiforløb?

Der er stor forskel på, hvordan vi reagerer på det vi oplever. Der er også stor forskel på, hvor parate vi er til at “genforhandle” vores måde at opleve på.
Derfor er det meget individuelt, hvornår et forløb naturligt kan afsluttes.

Alligevel forventer jeg, at du efter få sessioner kan mærke både lettelse og en begyndende forandring i dig selv.

Det er meget almindeligt at komme regelmæssigt i en periode på 3-8 mrd.
Hvis du senere får behov for det, vil du altid kunne bygge videre på det, som blev sat i gang på et tidligere tidspunkt.

Nogle afslutter et forløb, når det problem, de kom med fra starten, synes at være løst.

Andre ser terapi som mental hygiejne eller blot en spændende mulighed at dykke ned i sindets afkroge med henblik på at kende sig selv bedre, at udfolde sit fulde potentiale og fordybe meningen med livet.

Mit ønske er

at du bliver fri nok til at kunne vælge, hvem du vil være – fordi du ser, at du har uendeligt mange muligheder og at du er god nok, som du er.
Som terapeut er jeg kun en midlertidig hjælper, som kan tage dig ved hånden, indtil du bliver tryg nok til at høre de svar og se den vej, som allerede findes i dig.

DU er nemlig den, du skal følges med resten af dit liv - den, hvis visdom du har brug for.