Før et forløb er startet:

Når du er i kontakt med mig som psykoterapeut, skal jeg oplyse dig om, hvordan jeg behandler dine persondata. For at beskytte dit privatliv har jeg en række hensyn og rutiner, som jeg vil beskrive detaljeret her:

Når du henvender dig pr. mail, vil jeg bevare vores korrespondance, indtil det er klart, om du ønsker at starte i et forløb; - dog bliver både din henvendelse og dine kontaktoplysninger slettet permanent, hvis du ikke har booket en samtale, før der er gået en måned.

Bliver jeg kontaktet pr. sms, gælder det samme.

Hvis du (på skrift) har delt personfølsomme oplysninger, første gang du tager kontakt, bliver de slettet, så snart jeg har læst dem, og jeg gemmer kun dine kontaktoplysninger.

Er vores første kontakt en telefonsamtale, foreligger der selvsagt ikke noget på skrift.

Hvis du beslutter dig for at booke en samtale, bliver det noteret i min kalender, og jeg gemmer dit telefonnummer og/eller din mail, så vi har mulighed for at træffe eller flytte aftaler, hvis det bliver nødvendigt.

Jeg anbefaler dog at nye sessioner så vidt muligt aftales, når vi alligevel ses, for at minimere data.

Når vi har fundet et tidspunkt for din første session, vil du sammen med andre praktiske oplysninger modtage et link til denne beskrivelse.

Når forløbet er igang:

Som psykoterapeut er jeg ikke pålagt af føre journal.

Under vores samtaler vil jeg af og til notere vigtige udtalelser fra dig på en tavle, som jeg også bruger til at give dig en mere visuel forståelse for det, du gerne vil arbejde med. Når sessionen er slut, har du mulighed for at tage et billede af tavlen, hvorefter den viskes ren.

Efter samtalen noterer jeg stikord og egne reflektioner over det videre forløb, som jeg opbevarer i et aflåst skab. Disse noter forbliver altså i en ikke-elektronisk tilstand. Når vi har afsluttet forløbet, makuleres alle noter.

Når forløbet slutter:

Som oftest aftaler vi undervejs hvornår det føles rigtigt at afslutte forløbet og i de tilfælde bliver alle dine data slettet når du går ud af døren for denne gang.

Hvis du ikke har italesat, at du ønsker at afslutte terapien hos mig, og jeg ikke har hørt fra dig angående en ny tid i 6 måneder, bliver alle oplysninger om dig slettet/makuleret.

Principper i min klinik:

Dataminimering: Jeg skriver så lidt som muligt, og jeg beder ikke om dit cpr-nummer.

Tryghed: Jeg er undervejs bevidst om at skabe den tryggest mulige ramme om et helt fortroligt rum. Desuden vil jeg gøre det tydeligt, at du bestemmer, hvad vi skal tale om.

Ubrudt flow: Jeg tager noter, for at vi frit kan gå videre, der hvor vi slap, når du kommer igen.

Bevidsthed om dit formål: Jeg husker hele vejen på din intention med at starte i terapien, og jeg bruger tid på at åbne mit sind for lige præcis dit behov forud for hver session. Det kan også være at vi genforhandler dit formål undervejs.

Abonnement på nyhedsbrev

Når du gerne vil modtage mit nyhedsbrev, opbevares din mailadresse og dit navn med henblik på at kunne sende dig informationer om nyheder, som f.eks. særlige events, grupper, tests, beskrivelser af terapeutiske emner eller "tilbuds-pakker".

Du kan når som helst afmelde nyhedsbrevet.

Deltagelse i parforholdstest

Når du tager min parforholdstest udviklet i samarbejde med Jimmy Viborg, opbevares din mailadresse med henblik på at kunne sende dig nyheder. Svardata er ikke personhenførbare og opbevares i Google forms med henblik på analyse og forbedring af min praksis som parterapeut. Se yderligere om Googles politikker her: https://policies.google.com/te...

Ikke personhenførbare svardata fra parforholdstesten deles med Jimmy Viborg.

https://lyttilkroppen.dk/

Hvis du ønsker data slettet:

Hvis du ønsker data slettet/makuleret på andre tidspunkter end jeg har beskrevet her, skal du blot sende mig en mail.

Husk at nævne hvilke data du ønsker slettet.