Find forandring ved at lede et nyt sted.

At være et par kan på én gang være frydefuldt og frustrerende, og hvis frustrationerne kommer til at stå i forgrunden er det muligt at få hjælp.


Måske har I begge en oplevelse af at der er brug for en forandring i jeres partner, for at I selv kan få det godt i parfoholdet.

Men jeg vil med det samme fortælle at det som regel (og heldigvis) ikke er det, der er vigtigt!

Når man er villig til at gentænke sin egen måde at se på sin partner, vil oplevelsen nemlig blive en anden og det som synes umuligt vil blive muligt.

Jeg peger på jeres egen evne til at afhjælpe:

Kærligheden er det vigtigste vi har fordi:

  • Både krop og psyke bliver stærkere og mere udholdende, når vi har en partner, vi kan dele vores glæder og sorger med - én, som vi stoler på, er der for os
  • Når vi er tæt på et andet menneske, knytter vi bånd, som beroliger og udvikler vores nervesystem
  • Det har uvurderlig værdi at have et "livsvidne" - en fælles historie

At have det godt i et forhold kræver tid og villighed til nærvær. Desuden er det vigtigt at blive opmærksom på hvad (eller hvordan) man tænker om sin partner.

I terapien får I hjælp til det problem I kommer med og desuden til at huske på, hvem I fra starten forelskede jer i, hvilket kan være afgørende for at genopdage hinanden.
At genopleve den første tid vil sandsynligvis også opleves som en kærlighedsgave til dig selv, for når vi forelsker os er det blandt andet fordi vi virkelig holder af at være den person vi selv "bliver til", sammen med den elskede.

Parterapi er en nænsom og respektfuld mulighed for at komme tættere på hinanden.

  • Mon du ved, hvad du selv indeholder af længsler og behov?
  • Mon du har interesseret dig for din partners længsler og behov?
  • Mon I har talt om jeres “private” bekymringer for nylig?
  • Mon I har talt om jeres intime liv for nylig?

Når relationen er tryg, kan det være utroligt skønt og overraskende at gå på opdagelse i sig selv sammen med sin partner. Det kan også være fantastisk at få et mere nuanceret syn på ham/hende, som du tror, du kender.

“Da vi var på vej herhen, tænkte jeg, at jeg ville gå fra min mand.
Nu mærker jeg håb og kampgejst!"

Klient

En overraskende gevinst ved det der fik jer i parterapi

Det kan føles håbløst at opleve konflikter og manglende kontakt.

Men den situation, som fik jer til at ønske forandring, kan vise sig at blive en værdifuld øjenåbner for jer begge. Resultatet kan blive et dybere og mere glædesfyldt forhold.

Relationen kan styrkes oven på en krise, for I vil kende hinanden fra et mere ærligt sted, når I får hjælp til at kigge indad og til at dele det I finder. I vil også opdage, at det er meget nemt at elske et menneske, som tør erkende og vise sin sårbarhed. Uanset hvad I oplever, føles det sandt for den enkelte. Og det er en kæmpe gave for begge parter at forstå og acceptere det.

Hvad sker der i parterapi?

I får hjælp til at mærke, italesætte og forstå, hvad der udspiller sig imellem jer. Vi vil også gå på opdagelse i, hvad der udløser konflikter og misforståelser. Der ligger nemlig ofte fejlfortolkninger til grund for konflikter - både de som bryder ud i lys lue og dem vi skjuler i vores hjerte.
Jeg vil også støtte jer i at genopdage det, I allerede kan sammen.

Fordi vores partner betyder så meget for os, er vi ekstra sårbare overfor kritik fra netop den, vi håber vil elske os og respondere på os. Men de uerkendte følelser, vi selv bærer med, udspiller sig i parforholdet og bliver uundgåeligt en del af forholdets “negative mønster”.
Par kan ofte skændes om, hvem der er den skyldige. Men det irrelevant at tale om skyld når vi leder efter kærlighed!
Vi vil derfor arbejde på at skabe mere rum for kærlighed og frihed og mindre berøringsangst for at håndtere det svære, når det opstår.
Jeg forventer, at I allerede efter få sessioner får nyt håb og kan mærke en begyndende forandring i jeres oplevelse af jer selv og hinanden.

Jeg har fået lov at dele en klients meget poetiske beskrivelse af hvordan han oplevede den første parterapisession:


" Før vi kom havde jeg en følelse af at jeg sad nede på bunden af havet, hvor jeg var holdt fast af mange lænker -
og jeg mærkede at jeg ikke kunne få vejret.

I løbet af sessonen føltes det som om lænkerne sprang en efter en,
og pludselig flød jeg op og brød havets overflade,
pludselig kunne jeg få luft!


Da jeg kiggede rundt, gik det op for mig at nu skulle jeg bare svømme.
For hvis jeg bare svømmede ville jeg snart nå ind til stranden
som ventede med varme og afslapning"

Tag en parforholds test

Jeg og min kollega, Psykoterapeut Jimmy Viborg, har udviklet en parforholds test, som kan hjælpe jer med at opdage, hvad I har af udfordringer i jeres forhold.

Det tager ca. 10 minutter at udfylde parforholds testen.

Parforholds test

Hvis man skal skilles

Hvis forholdet må slutte, er der meget at hente ved at få afstemt forventningerne til fremtiden. Et ordentligt farvel kan gøre det fremtidige savn mere udholdeligt og afkorte tiden i følelsesmæssigt limbo. Måske er det ikke tid for et definitivt farvel, men for en anden måde at mødes på. Det kunne f. eks. være i et respektfuldt samarbejde omkring fælles børn - noget, der vil få kæmpe betydning også for børnene, som selvfølgelig elsker både far og mor. Alt for mange børn bliver budbringere eller kastebold mellem to voksne.
Men sådan behøver det ikke at være. Uanset smerten ved bruddet, kan jeg garantere for, at der er en farbar vej ud. Vilje, som udspringer af kærlighed til børnene, kan være utrolig kraftfuld.