Find din naturlige adgang til mental sundhed

Hvad er mental sundhed?

Mental sundhed handler ikke kun om fraværet af mentale lidelser, men også evnen til at håndtere livets udfordringer og følelser på en konstruktiv måde. Vi føler os sunde når vi kan udholde svære følelser, opretholde sunde relationer og finde balance mellem vores tanker, følelser og adfærd.

Din mentale sundhed er vigtig

Din egen mentale sundhed er dyrebar og lige så vigtigt som dit fysiske helbred. At prioritere din mentale sundhed handler om at skabe plads til selvomsorg og refleksion og søge hjælp, når det er nødvendigt.

Se herunder hvad du selv kan gøre:

ABC for mental sundhed:

 • Accept: Accept indebærer at anerkende og acceptere sine følelser, tanker og oplevelser uden at dømme dem som gode eller dårlige. Dette skaber en sundere måde at håndtere vanskelige situationer på og mindsker selvkritiske tanker.

 • Afslapning: At tage sig tid til at slappe af og vælge aktiviteter, der bringer glæde, kan reducere stress og forbedre humøret. Dette kan inkludere at dyrke en hobby, læse, høre musik, eller andet som får dig til at slappe af.

 • Balance: At opretholde en balance mellem arbejde, hvile, motion, sociale interaktioner og personlig tid er afgørende for mental sundhed. At overveje og prioritere disse områder så de afspejle dine behov, bidrager til en mere stabil og positiv mental tilstand.

 • Forbindelse: At føle sig forbundet med andre spiller en central rolle i mental sundhed. At opbygge og opretholde stærke relationer med venner og familie hjælper med at reducere ensomhed og styrker din følelse af at høre til.

 • Formål: At have et klart formål i livet, hvad enten det gælder arbejde, familie eller personlige mål, giver en følelse af retning og betydning. At forfølge og udfolde sine værdier kan desuden skabe en dyb følelse af tilfredsstillelse og mening.

 • Give efter: At vælge sine kampe og være villig til at give efter i visse situationer kan reducere konflikter og stress. Det indebærer at være bevidst om sine kerneværdier og undgå at gøre andres værdier forkerte.

 • Glæde: At dyrke aktiviteter, der bringer glæde og lykke, har en stærkt positiv indvirkning på mental sundhed. Prioritering af glæde og leg (også for voksne!) kan reducere stress og øge livskvaliteten.

 • Ivrig interesse: At nærme sig livet med en ivrig interesse og åben nysgerrighed kan fremme mental sundhed. At engagere sig fuldt ud i aktiviteter og interesser kan skabe glæde og en følelse af at opleve noget nyt.

 • Kendskab: At blive bevidst om hvordan du selv fungerer mentalt og lære hvor du kan blive udfordret, øger din mentale tryghed og giver dig fornemmelsen af at kunne tackle livets udfordringer.

 • Kost: En afvekslende og balanceret kost har direkte indflydelse på mental sundhed. At spise næringsrige fødevarer, der understøtter hjernens funktioner, kan forbedre humør og energiniveau og mindske risikoen for mentale helbredsproblemer.

 • Læring: Kontinuerlig personlig udvikling og læring stimulerer sindet og skaber en følelse af meningsfuldhed. At udfordre sig selv ved at lære nye færdigheder eller fordybe sig i nye interesser kan styrke selvtillid og selvværd.

 • Modstandsdygtighed: At udvikle modstandsdygtighed indebærer at lære at håndtere og komme sig efter svære oplevelser. At acceptere og tilpasse dig udfordringerne kan styrke dit mentale overskud over tid.

 • Motion: Regelmæssig motion er kendt for at frigive endorfiner, der forbedrer humøret og reducerer stress. Inkludering af fysisk aktivitet som en del af din dagligdag kan styrke dig på flere planer.

 • Natur: At tilbringe tid i naturen har en beroligende effekt på sindet. Gåture, frisk luft og naturlige omgivelser kan bidrage til at komme ned i gear og øge følelsen af velvære.

 • Opmærksomhed: Opmærksomt nærvær opstår når man er fuldt til stede i nuet og accepterer nuet som det er. Det gælder både den opmærksomhed du retter mod dine omgivelser, og den du retter mod dig selv.

 • Optimisme: At styrke en optimistisk forventning og lægge særligt mærke til positive erfaringer kan løfte din mentale tilstand.

 • Ro: At tage sig tid til stilhed, meditation eller refleksion kan berolige sindet og reducere stress. Stilhed kan desuden give mulighed for at genoplade og mærke hvordan du har det.

 • Selvrefleksion: At tage sig tid til selvrefleksion skaber rum for et dybere kendskab til egne tanker, følelser og reaktioner. Dette giver mulighed for at identificere handlemønstre og opdage ubevidste tankemønstre.

 • Søvn: En tilstrækkelig mængde kvalitetssøvn er afgørende for mental sundhed. Søvnmangel kan påvirke humøret, kognitionen og evnen til at håndtere stress. At pleje dine sunde søvnvaner kan ikke anbefales nok.

 • Sårbarhed: At sætte ord på din sårbarhed skaber dybere og mere ærlige relationer, mere selvaccept og fremme følelsen af samhørighed, hvilket har positiv indflydelse på mange af kroppens funktioner.

 • Taknemmelighed: At mærke og udtrykke taknemmelighed og fokusere på de positive aspekter i livet kan bringe dig i kontakt med dit åbne bløde hjerte. At finde glæde i små daglige begivenheder kan desuden skabe en umiddelbar følelse af lykke.

 • Tidsstyring: Følelsen af at kunne styre sin tid reducerer stress og skaber en oplevelse af tryghed og kontrol. At organisere opgaver og prioriteter i realistiske tidsplaner med indlagte pauser, hjælper med at undgå overvældelse.

 • Tilfredsstillelse: At forfølge mål, interesser og aktiviteter, der giver en følelse af formål og tilfredsstillelse, er vigtigt for mental sundhed. Det vil øge selvværdet og skabe større glæde i hverdagen.

 • Velvære: At pleje dit fysiske, mentale og følelsesmæssige velvære er centralt for mental sundhed. Dette inkluderer sunde vaner og selvomsorg.

 • Udtryk:At udtrykke sig kreativt gennem kunst, skrivning, musik eller andet har en terapeutisk virkning og hjælper til at udleve følelser, tanker og impulser.

 • Åbenhed: At være åben omkring dine følelser og stå ved dine behov vil styrke forbindelsen med dig selv og gøre det lettere for andre mennesker at imødekomme dine behov.